<IMG SRC="nonflash.gif" width=760 height=127 BORDER=0>

      O firmie Oferta Inwestycje Kontakt

WODTERM Sp. z o.o. powstała na bazie działającej dotychczas firmy EKOTECH Sp. z o.o..

Doświadczenie pozyskane w EKOTECH-u, wzmocnienie kadrowe i otwierające się możliwości plasowania nowych produktów i usług na rynku polskim, szwedzkim
i niemieckim pozwoliły na dokonanie rozszerzenia profilu podstawowego Spółki.

WODTERM Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z projektowaniem
i wykonawstwem inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Fundament firmy stanowi doświadczenie zdobywane na coraz bardziej wymagającym rynku, stosowanie coraz bardziej efektywnych technologii oraz sprawna organizacja. Wymienione wyżej elementy implikują wysokie noty, przyznawane przez Zleceniodawców, czego dowodem są posiadane referencje.

Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz spełnianiu wysokich wymagań rynku nastąpił dynamiczny rozwój Spółki - efektem tego jest nasza obecna pozycja rynkowa.

Atutem naszej firmy jest możliwość kompleksowego wykonania inwestycji – od projektu poprzez wykonawstwo, aż do obsługi serwisowej.

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna, od lat związana z firmą, posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie w zakresie budownictwa inżynieryjnego, gospodarki wodno-ściekowej, gazownictwa oraz hybrydowych skojarzonych układów grzewczych.

Pomyślne realizacje przez naszą kadrę kierowniczą i techniczną wielu budów są gwarancją odpowiedniej jakości i terminowości wykonywanych prac.

Wiedza, umiejętności i posiadany potencjał ludzki pozwala nam na obsługiwanie kontraktów o najwyższym poziomie komplikacji technicznych i organizacyjnych.

Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i dbałość o pełną koordynację procesów inwestycyjnych przyczynia się do stosowania nowoczesnych metod prowadzenia budowy wraz z optymalizacją czasową i cenową. Wprowadzane elementy innowacyjne mają na celu spełnienie wymagań naszych kooperantów, tworząc podwaliny dla stałej i satysfakcjonującej obie strony współpracy.

Ukierunkowanie na Klienta i jego potrzeby prowadzi do rozszerzenia naszej oferty przez wchodzenie w nowe segmenty rynku.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu programów, koncepcji i realizacji inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, pomocowych i ekokonwersji.

Z naszych opracowań i projektów skorzystało wiele samorządów gminnych i miejskich.

Projekty te były pozytywnie opiniowane przez donatorów środków finansowych.

 

Copyright © 2006   GoldSystem - International